OTVORTE SVOJE PARKY A ZÁHRADY POČAS VÍKENDU OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD

 

Bratislava, 22. 3. 2017
Druhý júnový víkend (10. – 11. 6. 2017) bude na Slovensku tradične patriť parkom a záhradám i mnohým iným zaujímavým zeleným a historicky hodnotným lokalitám. Slovenské parky a záhrady sa hlásia k myšlienkam medzinárodného dobrovoľníckeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého hlavným cieľom je spoločne osláviť význam a hodnoty parkov a záhrad na Slovensku. Do konca apríla 2017 môžete do podujatia zapojiť aj Vaše lokality. 

 

V našom podujatí radi privítame všetky parky a záhrady na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť niečím zaujímavým, napr. historickým významom, príťažlivým dizajnom, ekologickým prístupom, dendrologickými raritami alebo zbierkami či zaujímavými príbehmi.

Do podujatia sa okrem parkov a záhrad môžu zapájať aj iné zaujímavé a významné plochy zelene:  ovocné sady, prírodné záhrady, komunitné záhrady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, aleje, arboréta, botanické záhrady, ale aj školské či súkromné záhrady.

Podujatie je určené pre vlastníkov a prevádzkovateľov verejných i súkromných parkov a záhrad vo všetkých krajoch Slovenska. Pri každej lokalite je s jeho vlastníkom (správcom) dohodnutý vhodný režim sprístupnenia danej lokality (čas, počet návštevníkov atď.).

Hlavným zmyslom Víkendu otvorených parkov a záhrad  je  predstaviť  verejnosti krásu a obrovský potenciál množstva zelených objektov i tých, ktoré sú momentálne v kritickom stave či na pokraji zániku.

Spoločne chceme ukázať, že nám na osude našich parkov a záhrad ako jedinečných zelených a otvorených plochách záleží !!

Obrovským prínosom pre všetky zapojené lokality je možnosť prostredníctvom zapojenia sa do podujatia a organizovaním konkrétnych aktivít vytvoriť si siete podporovateľov a dobrovoľníkov, ktorým bude záležať na ďalšom osude ich lokality a budú môcť byť aktívne zapojení do ich ďalšej ochrany a údržby.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom web-stránky podujatia www.vopz.sk v časti http://vopz.sk/chcem-sa-zapojit/, kde  stačí vyplniť jednoduchý elektronický formulár s potrebnými informáciami. Po schválení Vašej lokality Vás budeme informovať o ďalšom postupe a zašleme Vám aj – jednoduchú metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni.

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti realizujú nadšenci vo viacerých krajinách sveta, predovšetkým v Anglicku, Írsku, Holandsku, vo Francúzsku, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Portugalsku, Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku i v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o., nezisková organizácia, venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

 

  1. ročník podujatia sa koná pod záštitou ministra kultúry p. Mareka Maďariča a primátora Hlavného mesta SR Bratislava p. Iva Nesrovnala.

Pre viac informácií kontaktujte prosím:

Michaela Kubíková, riaditeľka NT n.o. – 0907 296 724, kubikova@nt.sk

 

Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva. Vznikom organizácie v roku 2002 sme nadviazali na činnosť a tradíciu už existujúcich národných trustov a organizácií podobného zamerania v rôznych krajinách sveta, kde národné trusty patria medzi najvýznamnejšie a najuznávanejšie neziskové organizácie v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

www.nt.sk

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *